You are here:   Home

Gửi Email có kèm theo Business Card

Đính kèm business card Sau khi đã tạo ra Business Card, bạn có thể sử dụng nó để chia sẻ thông tin liên lạc của mình với đối tác và bạn bè. Bạn thực hiện điều đó bằng cách đính vào Email. Dưới đây là một tóm tắt các bước thực hiện:
1 Từ một Email mới, bạn nhấn vào Business Card chọn Other Business Card.

Read more...
 

Đính kèm file vào Email

Đính kèm tập tin Bạn muốn đính kèm file nào đó vào thông báo bạn gửi đi (VD: file Word, Exel) bạn làm các bước sau:
1 Nhập địa chỉ người nhận Email ở hộp TO
2 Nhập tiêu đề Email ở hộp Subject
3 Nhấp vào biểu tượng Attach file, chọn đường dẫn đến nơi lưu trữ file đó, chọn file bạn muốn gửi.

Read more...
 


Page 1 of 10
Banner

Support Online

Support Online

All matters relating to training programs

Media library

We have 1 guest online
Members : 23
Content : 30
Content View Hits : 44532

Microsoft Office 2007

Taiwan Offices

Email: gjun.justin@gmail.com
website: http://www.abc.vn

China Offices

Email: gjun.justin@gmail.com
website: http://www.abc.vn

Vietnam Offices

  • JUJIANG VIETNAM CO., Ltd
Address: Building A, Lot D01
Tan Thuan Street,W.Tan Thuan Dong
District.7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: (08)37 700 813
Email: gjun.justin@gmail.com
website: http://www.abc.vn